خواندن کدام کتاب ادبی برای من مناسب‌تر است؟

مخاطب یادداشت: علاقه‌مندان ناحرفه‌ایِ ادبیات و نوشتن || مصطفا پورنجاتی ** چرا فکر می‌کنید کسی حاضر نیست علاقه‌ی خود را به خواندن داستان، مقاله و شعر از دست بدهد و حتا آن را به رنج و نفرت بدل کند؟ به نظر می‌رسد یکی از معروف‌ترین راه‌ها برای بیزاری از خواندن و نوشتن، مطالعه‌ی کتابی است که خواندنش برای ما بسیار مشکل است و بر اثر شهرت نویسنده یا مترجم، اهمیت سبک نثر و حتا مُدهای ادامه مطلب

ترس از نوشتن

کبری التج || ترس از نوشتن حس مشترکی‌ست که اکثر نویسنده‌ها با آن آشنا هستند. بعضی، سریع تسلیمش می‌شوند و به خاطر این حس، با دنیای نویسندگی برای همیشه خداحافظی می‌کنند به گمان اینکه این حس تنها دامن‌گیر خودشان است و اگر چنین ترسی دارند پس اصلا نویسنده نیستند. برخی هم به‌کل آن را نادیده می‌گیرند، شبیه کودک نق‌نقویی که مدام کنار گوشَت باشد و تو بی‌خیالش مشغول خواندن کتابت باشی. گویی اصلا وجود ندارد. ادامه مطلب

افزایش قدرت نوشتن در سه گام

مصطفا پورنجاتی || همۀ ما کلمه‌ها و جمله‌‌ها را از راه تقلید یاد گرفتیم. تقلید از پدر و مادر و اطرافیان. این طبیعی‌ترین و ساده‌ترین راه زبان‌آموزی است. کم‌کم، کلمات را با میل شخصی خود ترکیب کردیم و جمله‌های جدیدی ساختیم. بر همین اساس به نظر می‌رسد راه افزایش قدرت نویسندگی، از سه مرحله می‌گذرد:تقلید، ترکیب، نوآوری. تا آثار نویسندگان و شاعران را نخوانیم، با چیزی به نام قطعۀ شاعرانه، داستان کوتاه، یا شعر آشنا ادامه مطلب